Tỷ lệ kèo mb66 châu Mỹ, còn được gọi là tỷ lệ kèo moneyline, là một loại kèo bóng đá phổ biến. Tỷ lệ kèo này được tính bằng cách so sánh số tiền mà nhà cái sẽ trả cho người chơi nếu họ đặt cược vào một đội thắng.

Tỷ lệ kèo châu Mỹ được thể hiện dưới dạng số dương hoặc số âm. Số dương thể hiện số tiền mà người chơi sẽ thắng nếu họ đặt cược 100 đồng vào đội đó. Số âm thể hiện số tiền mà người chơi phải đặt cược để thắng 100 đồng.

Tỷ lệ kèo dương

Nếu tỷ lệ kèo dương, nghĩa là đội đó được đánh giá cao hơn và có khả năng giành chiến thắng cao hơn. Ví dụ, nếu tỷ lệ kèo cho đội A là +120, nghĩa là người chơi sẽ thắng 120 đồng nếu họ đặt cược 100 đồng vào đội A và đội A thắng.

Tỷ lệ kèo âm

Nếu tỷ lệ kèo âm, nghĩa là đội đó được đánh giá thấp hơn và có khả năng giành chiến thắng thấp hơn. Ví dụ, nếu tỷ lệ kèo cho đội B là -120, nghĩa là người chơi phải đặt cược 120 đồng để thắng 100 đồng nếu họ đặt cược vào đội B và đội B thắng.

Dưới đây là một số ví dụ cụ thể về cách đọc tỷ lệ kèo châu Mỹ:

  • Trường hợp đội chủ nhà được đánh giá cao hơn

Giả sử trận đấu giữa đội chủ nhà A và đội khách B đang được diễn ra. Đội A là đội chủ nhà và được đánh giá cao hơn đội B. Tỷ lệ kèo châu Mỹ cho trận đấu này có thể là A+120, B-120.

Trong trường hợp này, chúng ta có thể thấy rằng các nhà cái đều đánh giá đội A có khả năng giành chiến thắng cao hơn đội B. Điều này thể hiện qua tỷ lệ kèo dương cho đội A và tỷ lệ kèo âm cho đội B.

  • Trường hợp hai đội bóng có lực lượng tương đương

Giả sử trận đấu giữa đội A và đội B đang được diễn ra. Hai đội bóng này có lực lượng tương đương nhau. Tỷ lệ kèo châu Mỹ cho trận đấu này có thể là A-100, B-100.

Trong trường hợp này, chúng ta có thể thấy rằng các nhà cái đều đánh giá hai đội bóng có khả năng giành chiến thắng như nhau. Điều này thể hiện qua tỷ lệ kèo âm bằng nhau cho cả hai đội.

  • Trường hợp đội khách được đánh giá cao hơn

Giả sử trận đấu giữa đội chủ nhà A và đội khách B đang được diễn ra. Đội B là đội khách và được đánh giá cao hơn đội A. Tỷ lệ kèo châu Mỹ cho trận đấu này có thể là A-120, B+120.

Trong trường hợp này, chúng ta có thể thấy rằng các nhà cái đều đánh giá đội B có khả năng giành chiến thắng cao hơn đội A. Điều này thể hiện qua tỷ lệ kèo âm cho đội A và tỷ lệ kèo dương cho đội B.

Tóm lại, tỷ lệ kèo châu Mỹ là một loại kèo bóng đá phổ biến. Tỷ lệ kèo này được thể hiện dưới dạng số dương hoặc số âm. Số dương thể hiện số tiền mà người chơi sẽ thắng nếu họ đặt cược 100 đồng vào đội đó. Số âm thể hiện số tiền mà người chơi phải đặt cược để thắng 100 đồng.