Các loại tay bài trong bài tứ sắc online được xếp hạng theo thứ tự từ mạnh nhất đến yếu nhất như sau:

  • Tứ quý: 4 quân bài cùng một loại, cùng một màu.
  • Thùng phá sảnh: 5 quân bài liên tiếp, cùng một màu.
  • Cù lũ: 3 quân bài cùng một loại, cùng một màu và 2 quân bài khác cùng màu.
  • Tứ quý nhỏ: 4 quân bài cùng một loại, nhưng khác màu.
  • Thùng phá sảnh nhỏ: 5 quân bài liên tiếp, nhưng khác màu.
  • Cù lũ nhỏ: 3 quân bài cùng một loại, nhưng khác màu và 2 quân bài khác khác màu.
  • Thùng: 5 quân bài cùng một màu.
  • Sảnh: 5 quân bài liên tiếp, cùng màu hoặc khác màu.
  • Sám: 3 quân bài cùng một loại.
  • Thú: 3 quân bài cùng màu và 2 quân bài khác cùng màu hoặc khác màu.
  • Phỏm: 3 quân bài cùng loại hoặc 2 quân bài cùng loại và 1 quân bài khác loại.
  • Rác: 5 quân bài không có liên quan.

  Tứ quý là tay bài mạnh nhất trong bài tứ sắc online. Tứ quý là 4 quân bài cùng một loại, cùng một màu. Ví dụ: 4 quân Tướng đỏ, 4 quân Sĩ đỏ, v.v.

  Thùng phá sảnh là tay bài mạnh thứ hai trong bài tứ sắc online. Thùng phá sảnh là 5 quân bài liên tiếp, cùng một màu. Ví dụ: 2, 3, 4, 5, 6 đỏ, v.v.

  Cù lũ là tay bài mạnh thứ ba trong bài tứ sắc online. Cù lũ là 3 quân bài cùng một loại, cùng một màu và 2 quân bài khác cùng màu. Ví dụ: 3 quân Tướng đỏ, 2 quân Mã đỏ, v.v.

  Tứ quý nhỏ là tay bài mạnh thứ tư trong bài tứ sắc online. Tứ quý nhỏ là 4 quân bài cùng một loại, nhưng khác màu. Ví dụ: 4 quân Tướng xanh, 4 quân Sĩ xanh, v.v.

  Thùng phá sảnh nhỏ là tay bài mạnh thứ năm trong bài tứ sắc online. Thùng phá sảnh nhỏ là 5 quân bài liên tiếp, nhưng khác màu. Ví dụ: 2, 3, 4, 5, 6 xanh, v.v.

  Cù lũ nhỏ là tay bài mạnh thứ sáu trong bài tứ sắc online. Cù lũ nhỏ là 3 quân bài cùng một loại, nhưng khác màu và 2 quân bài khác khác màu. Ví dụ: 3 quân Tướng xanh, 2 quân Mã xanh, v.v.

  Thùng là tay bài mạnh thứ bảy trong bài tứ sắc online. Thùng là 5 quân bài cùng một màu. Ví dụ: 2, 3, 4, 5, 6 đỏ, v.v.

  Sảnh là tay bài mạnh thứ tám trong bài tứ sắc online. Sảnh là 5 quân bài liên tiếp, cùng màu hoặc khác màu. Ví dụ: 2, 3, 4, 5, 6 đỏ, v.v.

  Sám là tay bài mạnh thứ chín trong bài tứ sắc online. Sám là 3 quân bài cùng một loại. Ví dụ: 3 quân Tướng đỏ, v.v.

  Thú là tay bài mạnh thứ mười trong bài tứ sắc online. Thú là 3 quân bài cùng màu và 2 quân bài khác cùng màu hoặc khác màu. Ví dụ: 3 quân Tướng đỏ, 2 quân Mã đỏ, v.v.

  Phỏm là tay bài mạnh thứ mười một trong bài tứ sắc online. Phỏm là 3 quân bài cùng loại hoặc 2 quân bài cùng loại và 1 quân bài khác loại. Ví dụ: 3 quân Tướng đỏ, 2 quân Mã đỏ, v.v.

  Rác là tay bài yếu nhất trong bài tứ sắc online. Rác là 5 quân bài không có liên quan.

  Kinh nghiệm chơi bài tứ sắc online

  Quy trình nạp và rút tiền khi chơi Bài Tứ Sắc Online có thể thay đổi tùy thuộc vào nền tảng hoặc trang web cụ thể mà bạn đang sử dụng. Dưới đây là hướng dẫn tổng quan, nhưng hãy luôn kiểm tra hướng dẫn và điều khoản của nền tảng đó để đảm bảo bạn thực hiện đúng cách.

  Nạp Tiền:

  1. Đăng Nhập:
   • Đăng nhập vào tài khoản của bạn trên nền tảng Bài Tứ Sắc Online.
  2. Truy Cập Phần Nạp Tiền:
   • Tìm và chọn phần “nạp tiền https://789bet.agency/” “Nạp Khoản,” hoặc tương tự trên giao diện người dùng.
  3. Chọn Phương Thức Thanh Toán:
   • Chọn phương thức thanh toán bạn muốn sử dụng, như thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, ví điện tử, hoặc các phương thức khác.
  4. Nhập Số Tiền:
   • Nhập số tiền bạn muốn nạp vào tài khoản của mình.
  5. Xác Nhận Thanh Toán:
   • Xác nhận thông tin thanh toán và hoàn tất quá trình nạp tiền.

  Rút Tiền:

  1. Đăng Nhập:
   • Đăng nhập vào tài khoản của bạn trên nền tảng Bài Tứ Sắc Online.
  2. Truy Cập Phần Rút Tiền:
   • Tìm và chọn phần “Rút Tiền,” “Rút Khoản,” hoặc tương tự trên giao diện người dùng.
  3. Chọn Phương Thức Rút:
   • Chọn phương thức rút tiền, ví dụ như chuyển khoản ngân hàng, ví điện tử, hoặc các phương thức khác.
  4. Nhập Số Tiền:
   • Nhập số tiền bạn muốn rút khỏi tài khoản của mình.
  5. Xác Nhận Thanh Toán:
   • Xác nhận thông tin thanh toán và hoàn tất quá trình rút tiền.

  Lưu Ý Quan Trọng:

  • Xác Minh Tài Khoản:
   • Một số nền tảng yêu cầu xác minh tài khoản của bạn trước khi bạn có thể rút tiền. Điều này có thể bao gồm việc cung cấp giấy tờ cá nhân, xác minh số điện thoại, hoặc các bước xác minh khác.
  • Phí và Thời Gian Xử Lý:
   • Kiểm tra xem có phí nào áp dụng cho quá trình nạp và rút tiền. Đồng thời, hiểu rõ về thời gian xử lý để biết khi nào bạn có thể mong đợi nhận được tiền.
  • Bảo Mật:
   • Luôn đảm bảo rằng bạn đang sử dụng phương thức thanh toán và nền tảng có độ bảo mật cao để bảo vệ thông tin cá nhân và tài khoản của bạn.

  Nếu bạn gặp bất kỳ khó khăn nào trong quá trình nạp hoặc rút tiền, liên hệ với dịch vụ hỗ trợ của nền tảng để được giúp đỡ.