Các bước thành lập công ty vốn nước ngoài

Thành lập công ty vốn nước ngoài là một quá trình đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tuân thủ các quy định của pháp luật. Dưới đây là các bước cơ bản để thành lập công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam:

Bước 1: Xin Giấy phép đầu tư:

 • Nhà đầu tư cần chuẩn bị hồ sơ xin Giấy phép đầu tư theo quy định của pháp luật.
 • Hồ sơ xin Giấy phép đầu tư bao gồm:
  • Đơn đề nghị xin Giấy phép đầu tư.
  • Dự án đầu tư.
  • Giấy tờ chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.
  • Giấy tờ chứng minh kinh nghiệm kinh doanh của nhà đầu tư (tùy theo ngành nghề kinh doanh).
  • Giấy ủy quyền (nếu có).
 • Nộp hồ sơ xin Giấy phép đầu tư tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (tùy theo thẩm quyền).
 • Thời gian xem xét cấp Giấy phép đầu tư: 15 ngày làm việc.

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty:

 • Sau khi nhận được Giấy phép đầu tư, nhà đầu tư cần chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập công ty theo quy định của pháp luật.
 • Hồ sơ đăng ký thành lập công ty bao gồm:
  • Đơn đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
  • Dự án đầu tư.
  • Giấy phép đầu tư.
  • Điều lệ công ty.
  • Danh sách thành viên/cổ đông.
  • Giấy ủy quyền (nếu có).
 • Nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty tại Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh nơi công ty đặt trụ sở chính.
 • Thời gian xem xét đăng ký doanh nghiệp: 3 ngày làm việc.

Bước 3: Nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

Saving money concept. growing business concept. money coin stack on the table on bokeh background.
 • Sau khi được chấp nhận đăng ký doanh nghiệp, nhà đầu tư sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Bước 4: Làm thủ tục thuế:

 • Sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty cần làm thủ tục đăng ký thuế tại Cơ quan thuế cấp tỉnh nơi công ty đặt trụ sở chính.

Bước 5: Làm thủ tục lao động:

 • Công ty cần làm thủ tục đăng ký lao động tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp tỉnh nơi công ty đặt trụ sở chính.

Bước 6: Báo cáo hoạt động:

 • Công ty cần thực hiện báo cáo hoạt động định kỳ theo quy định của pháp luật.

Lưu ý:

 • Các quy định về thành lập công ty vốn nước ngoài có thể thay đổi theo thời gian.
 • Doanh nghiệp nên tham khảo ý kiến của luật sư hoặc các chuyên gia tư vấn để được hướng dẫn cụ thể.