Hiện nay, công nghệ thông tin và truyền thông phát triển rất mạnh. Các doanh nghiệp đều muốn quảng bá hình ảnh hoặc tìm kiếm khách hàng qua các website thông tin điện tử. Việc các cơ quan phải làm thủ tục đăng ký xin giấy phép thông tin điện tử là hoàn hoàn cần thiết. Việc này giúp nhà nước quản lý và sàng lọc các thông tin vi phạm pháp luật. 

1. Trang thông tin điện tử tổng hợp là gì?

Trang thông tin điện tử tổng hợp là trang thông tin điện tử trên Internet của tổ chức hoặc doanh nghiệp cung cấp thông tin tổng hợp về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội trên cơ sở trích dẫn lại thông tin từ nguồn chính thức của các cơ quan báo chí hoặc từ các trang thông tin điện tử của các cơ quan Đảng và Nhà nước.

2. Cơ sở pháp lý :

–  Luật Báo chí ngày 28/12/1989 và luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Báo chí ngày 12/6/1999.

– Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của chính phủ về quản lý, cung cấp sử dụng dịch vụ internet và thông tin đầu tư trên internet.

– Thông tư số 14/2010/TT-BTTTT ngày 29/6/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên internet đối với hoạt động quản lý trang thông tin điện tử và dịch vụ mạng xã hội trực tuyến.

3. Yêu cầu và điều kiện để được cấp giấy phép trang thông tin điện tử 

– Là tổ chức, doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật tại Việt Nam;

– Có đủ phương tiện kỹ thuật, nhân sự, chương trình quản lý phục vụ cho việc thiết lập, cung cấp và quản lý thông tin phù hợp với quy mô hoạt động;

– Cam kết của người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung trang thông tin điện tử và tuân thủ các quy định tại Nghị định này và các quy định về quản lý thông tin điện tử trên Internet.

Người chịu trách nhiệm quản lý trang thông tin điện tử tổng hợp phải đáp ứng các điều kiện như sau:

–  Là người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp hoặc là người được người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp ủy quyền;

– Có quốc tịch Việt Nam và có địa chỉ thường trú hoặc tạm trú tại Việt Nam;

– Tốt nghiệp đại học.

4. Thành phần hồ sơ xin thiết lập trang tin điện tử;

– Đơn xin phép thiết lập trang tin điện tử tổng hợp trên internet (theo mẫu)

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có công chứng

– Lý lịch người chịu trách nhiệm chính

– Đề án xây dựng dịch vụ cung cấp thông tin lên mạng

– Giấy chứng nhận đăng ký tên miền

– Web chính và phụ

– Bằng tốt nghiệp đại học có công chứng

– Văn bản chấp thuận của tổ chức cung cấp thông tin

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp có thời hạn tối đa không quá 05 năm.